System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 31 mai 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

  

O R D I N E   D E   Z I:

 

1 – Proiect de hotărâre nr. 60/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolului-concurs pentru copii  „Trofeul de debut” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 61/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al Concursului internaţional pentru copii „Lupul de argint” – ediţia a XII – a cu tema „O călătorie în lumea animalelor”.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 62/ 2018 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 63/ 2018 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54/ 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 64/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2018.

Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 65/ 2018 privind sprijinirea activităților extrașcolare derulate de Clubul Elevilor Petrila-Lupeni la finalul anului școlar 2017-2018.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 66/ 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 67/ 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 68/ 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița ‟Lumea Copiilor” Lupeni” faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 69/ 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni” faza documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate complex și indicatorii tehnico-economici.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

11 – Diverse.

 

Lupeni,

 

25 mai 2018

 

PRIMAR

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA _31 MAI 2018

Close Search Window