System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 87/2018 pentru completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 56/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ,, Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 23.07.2018, ora 11.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

PRIMAR
LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 87_2018

Close Search Window