System Administrator

Nr. 4/4748/18.06. 2018

 

 În temeiul art. 47 alin. (5) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal /Nr. si data actului
 1 FERARU-COSARGAR MARIUS IULIAN Str. Viitorului. Bl. B5 , Ap. 32 Notificare nr.4/3688/03.05.2018

Notificare nr.4/3689/03.05.2018

 2 CIURAR REBEKA – DIANA Str. Bărbăteni, Bl. 23 , Ap.3 Notificare nr. 4/4168/24.05.2018

Înștiințare de plată nr. 4/4167/24.05.2018

 
 3 DARADICS TIBERIU Str. Tudor Vladimirescu, Bl. B1 , Ap.16 Înștiințare de plată nr. 4/4161/4162/ 24.05.2018  
 4 CODRES CATALIN Str. Păcii, Bl. 33 , Ap. 21 Înștiințare tx. de salubrizare nr. 4/4149/23.05.2018

Înștiințare de plată nr. 4/4148/23.05.2018

 

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv(data afişării )    .

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna VLAD ANDREEA, la sediul nostru sau la numerele de telefon din antet. 

ŞEF SERVICIU VENITURI BUGET LOCAL

MARIANA BĂLOI

CONSILIER SUPERIOR

VLAD ANDREEA

Close Search Window