System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți, 30 octombrie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

 

 

O R D I N E   D E   Z I:

 

 

1 – Proiect de hotărâre nr. 136/ 2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 7 (șapte) parcele de teren aparţinând domeniului public al Municipiului Lupeni, situate din zona Pieței Cina CF nr. 61150 – Lupeni, nr. cadastral 61150.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 137/ 2018 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 138/ 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 107/ 2018 privind aprobarea repartizării a cinci locuințe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorități.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 139/ 2018 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 140/ 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 141/ 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 142/ 2018 privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii nr. 8303/ 13/ 11.10.2013, amplasată în municipiul Lupeni, blocul 56 – ANL, județul Hunedoara având ca titular pe domnul Bologa Teodor-Mihai.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 143/ 2018 privind aprobarea participării unui grup de 25 copii și 2 antrenori ai Clubului Sportiv „A.C.S. SORII JUNIOR’S LUPENI” la un stagiu de pregătire centralizată.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Diverse.

 

Lupeni,

24 octombrie 2018

 

 

PRIMAR

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window