System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, str. Revoluției nr. 2, anunță suspendarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Consilier, grad II, studii superioare – Compartimentul Informare și Relații Publice – Centrul de Informare și Promovare Turistică în Stațiunea Straja din data de 29.08.2018 – proba scrisă, conform art. 37 din Regulamentul-Cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Procedura de organizare a concursului va fi reluată la o dată ulterioară, în condițiile legii și va fi anunțată conform prevederilor legale.

 

PRIMAR
LUCIAN  MARIUS  RESMERIȚĂ

Close Search Window