System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți, 27 februarie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

O R D I N E   D E   Z I:

 

1 – Proiect de hotărâre nr. 190/ 2017 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2018 – 2019.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 195/ 2017 privind aprobarea Regulament referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Lupeni ocupate de construcții.

Iniţiator: Av. Radu-Călin Napău-Stoica, consilier local

3 – Proiect de hotărâre nr. 1/ 2018 privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 15/ 2018 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 18/ 2018 privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 19/ 2018 privind reorganizarea Unităţii Locale de Sprijin a Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 20/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al “Festivalului Berii” – 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 21/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVII-a ediții a Cupei Veteranilor la schi alpin și schi fond precum și a aprobării sumelor necesare în vederea organizării acesteia.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 22/ 2018 privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.05.01 – Sport, alin. 20.30.30  în vederea participării domnului Petru Ambruş atlet selecţionat şi legitimat în cadrul Federaţiei Române de Atletism, Comisia Naţională a  atleţilor veterani, la competiţiile de atletism naţionale şi internaţionale în anul 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 23/ 2018 privind aprobarea închirierii pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni

11 – Proiect de hotărâre nr. 24/ 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 124/ 2017 privind înfinţarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

12 – Proiect de hotărâre nr. 25/ 2018 privind aprobarea  programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local executate în anul 2018 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

13 – Proiect de hotărâre nr. 26/ 2018 privind aprobarea premierii familiilor care au sărbătorit sau vor sărbători în anul 2018 „Nunta de Aur”.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

14 – Diverse.

 

Lupeni,

21 februarie 2018

 

PRIMAR

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA_27 FEBRUARIE 2018

Close Search Window