System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 90/2018 privind aprobarea Programului ,,Reconstrucție ecologică” în Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara.

Precizăm că  propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], până în data de 30.07.2018, ora 11.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

PRIMAR,
LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 90_2018 

Close Search Window