System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 1/2018 privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.02.2018, ora 14,00 în Sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni. Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente poate fi consultat la avizierul Primăriei Municipiului Lupeni (parter) şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Lupeni.

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 19.01.2018,ora 11.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre nr. 1_2018

Close Search Window