System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (2) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă extraordinară pentru luni 19 februarie 2018 ora 1400  în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

O R D I N E   D E   Z I:

  

1  – Proiect de hotărâre nr. 5/ 2018 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2021.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 15/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolului-concurs pentru copii – „Ce știm despre Dragobete ?” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3  – Proiect de hotărâre nr. 16/ 2018 privind aprobarea preluării de la SC UNIVERSAL EDIL SA, în administrarea directă a Consiliului local al Municipiului Lupeni a apartamentelor aflate în domeniul privat al Municipiului Lupeni .

Iniţiator:  Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4  – Proiect de hotărâre nr. 17/ 2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara și din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 8/ 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în blocul 62 – ANL  Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

Lupeni,
12 februarie 2018

PRIMAR,
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

DISPOZITIA DE CONVOCARE SEDINTA EXTRAODINARA_19 FEBRUARIE 2018

Close Search Window