Prezentare, date generale, istoria orașului, cultură, turism
Direcții și Servicii
Convocarea consiliului local, proiecte de hotărâri și ședințe
Plata impozitelor și taxelor pe ghiseul.ro

Lucian Resmerita

Noroc bun!

Acesta este salutul mineresc cu care vă întâmpin pe toți cei care vizitați site-ul oficial al Primăriei municipiului Lupeni.
Vă salut în acest fel pentru că Lupeniul este un oraș care s-a dezvoltat, în principal, datorită industriei miniere. Istoria noastră și viața noastră de zi cu zi, în ultimele două secole, au gravitat în jurul mineritului. Acum, sectorul minier este în restrângere, dar comunitatea locală caută noi soluții de dezvoltare, cărora vă invit să subscrieți și dumneavoastră, cu idei, propuneri sau inițiative concrete.
Pentru tot mai mulți oameni, Lupeniul a devenit sinonim cu turismul de calitate pe care-l construim în stațiunea turistică Straja, o perlă a Munților Carpați, un loc de poveste pe care, de asemenea, vă invit să-l descoperiți, convins fiind că-l veți aprecia la adevărata sa valoare.
Cetățeni ai Lupeniului sau oaspeți ai comunității noastre, fiți cu toții bineveniți pe acest site, în care sperăm să găsiți toate informațiile care vă interesează și de care aveți nevoie.

Primarul municipiului Lupeni,

Lucian Marius RESMERIȚĂ
 

Administrația locală la zi

Știrile și anunțurile primăriei

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 39/2023

Anunt

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 ... Citește tot articolul → P/////

Anunț organizare concurs pentru ocupare funcții publice vacante

Anunt

Funcțiile publice scoase la concurs sunt următoarele: 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții, Investiții, Patrimoniu;2. Consilier, clasa I, grad debutant - Birou Urbanism și Mediu;3. Consilier, clasa I, grad debutant - Birou Urbanism și Mediu ... Citește tot articolul → P/////

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant contractual Consilier

Anunt

Consilier IA în cadrul Serviciului Lucrări Edilitar-Gospodărești – un post pe o perioadă nedeterminată ... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 30/2023

Anunt

privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2023 ... Citește tot articolul → P/////

Anunțul colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 9-03.03.2023 si 74/839-03.03.2023

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 27/2023

Anunt

privind aprobarea programului de acțiuni și lucrări publice de interes local executate în anul 2023 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 ... Citește tot articolul → P/////

Anunț exercițiu înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 17/2023

Anunt

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2023 ... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 13/2023

Anunt

privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia ... Citește tot articolul → P/////

Anunț privind gospodărirea localității - în atenția instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice de pe raza teritorială a municipiului Lupeni

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunțul colectiv pentru comunicare prin publicitate nr.74/518-14.02.2023

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunț - în atenția agenților economici care produc, importă sau comercializează băuturi pe raza teritorială a municipiului Lupeni

Anunt

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalajele de băuturi, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021. ... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 12/2023

Anunt

privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2023 ... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 9/2023

Anunt

privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 56, 62 și 62A ... Citește tot articolul → P/////

Publicatii de vanzare 2023

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre nr. 2/2023

Anunt

pentru dezbaterea principiilor Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2023 ... Citește tot articolul → P/////

Anunț privind eliberarea actelor de identitate

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Invitație la Festivalul Crailor, 17 Decembrie 2022, la Palatul Cultural Lupeni

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Anunț privind obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniții neexplodate

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Invitație de participare la spectacolul dedicat „Zilei Naționale a României”, 1 Decembrie 2022

Anunt

... Citește tot articolul → P/////

Close Search Window