System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 28 iunie 2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I:

1 – Proiect de hotărâre nr. 72/ 2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Oraşului Lupeni nr. 63/ 1999 însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 74/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la inaugurarea lăcașului de cult al Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 75/ 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la inaugurarea lăcașului de cult al Bisericii Penticostale „Maranata” Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 76/ pentru rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii aprobat pentru anul 2018, modificarea Programului de investiţii publice finanţate din Bugetul local pentru anul 2018 și modificarea Programului de investiţii publice finanţate din venituri proprii pentru anul 2018.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 77/ 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7/ 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 78/ 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii,judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Diverse.

 

Lupeni,
22 iunie 2018

 

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window