System Administrator

MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE:

 • Sobele cu acumulare de căldură vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale planşeelor.
 • Distanţa faţă de pereţii încăperii va fi de minim 70 cm la pereţii de cărămidă şi 1 m faţă de pereţi combustibili din lemn;
 • Nu se vor lăsa la uscat lemne sau rufe la distanţe mai mici de 1 m faţă de sobele metalice şi 50 cm faţă de cele din teracotă;
 • Este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 • Pe timpul funcţionării  sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise;
 • Se vor verifica, repara şi curăţa sobele şi coşurile pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi de către persoane autorizate înainte de începerea perioadei de încălzire;
 • Este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc.
 • Depozitarea jarului şi a cenuşii se va face în gropi special amenajate.
 • Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

COŞURILE ŞI BURLANELE PENTRU EVACUAREA FUMULUI:

 Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de azbest;

 • La trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului; nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului;
 • La trecerea prin încăperi, zidăria coşurilor trebuie bine întreţinută şi rostuită, bine umplută cu mortar, nu se admite sub nici un motiv existenta fisurilor în zidăria coşurilor;
 • Coşurile de fum trebuie să fie prevăzute cu uşiţe pentru curăţire. Aceste uşiţe trebuie să fie executate din materiale incombustibile şi să fie duble în pod, uşiţele din pod se vor amplasa la maximum 1,20 m de elementele combustibile ale acoperişului;
 • Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,8 m;
 • Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţirea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

 INSTALAŢII ELECTRICE: 

 • Este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace;
 • Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate, fuzibilul fiind înlocuit cu liţă. Înlocuirea siguranţelor se va face numai de personal autorizat;
 • Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;
 • Este interzisă suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
 • Este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către personal neautorizat.

VĂ MAI RECOMANDĂM: 

 • Furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării, cuptoare, magazii, grajduri de animale;
 • Este interzisă folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
 • Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
 • Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 • Este interzisă încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
 • Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
 • Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.
 • Pe timp de vânt se interzice cu desăvârşire folosirea focului în curţi sau alte spaţii deschise;
 • Nu lăsaţi copiii siguri în casă ori apartament în prezenţa oricăror surse de încălzire;
 • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibriturile ori alte surse de foc.

 Adresăm tuturor cetăţenilor rugămintea de a respecta cu stricteţe măsurile recomandate, astfel încât să se evite, pe cât posibil, pericolul de izbucnire a unor incendii. 

 

 MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

 • NU aprindeţi artificii sau lumânări în bradul de Crăciun (sau în apropierea acestuia) ! Indiferent că este natural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid.

 

 • NU lăsaţi lumânările şi artificiile aprinse nesupravegheate !

 

 • NU utilizaţi instalaţii / decoraţiuni electrice cu defecţiuni sau improvizaţii ! Puteţi provoca astfel un incendiu.

 

 • NU solicitaţi excesiv instalaţia electrică prin utilizarea simultană a mai multor aparate electrice, a căror putere însumată poate depăşi puterea instalaţiei electrice a locuinţei dumneavoastră !

 

 • NU amplasaţi bradul de Crăciun în apropierea unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire !

 

 • NU utilizaţi lumânări sau alte surse de aprindere cu flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile sau inflamabile !

 

 • NU amplasaţi materiale combustibile si inflamabile în apropierea surselor de căldură ! Nu lăsaţi sobele cu focul aprins atunci când părăsiţi locuinţa sau înainte de culcare!

 

 • Decuplaţi aparatele electrice de încălzire la plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi.

 

 • Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de pocnitori artizanale!

 Adresăm tuturor cetăţenilor rugămintea de a respecta cu stricteţe măsurile recomandate, astfel încât să se evite, pe cât posibil, pericolul de izbucnire a unor incendii. 

 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Mocanu Carmen Mihaela

Close Search Window