2017

HCL 119_31.08.2017 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca asociat – Membru Fondator la Asociatia Grupul de Actiune Locala Lupeni
HCL nr. 120/ 2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, aferente obiectivului de investiţii “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni
HCL 121_31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției Modernizare strazi, drumuri si trotuare
HCL 122_31.08.2017 Privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe din municipiul Lupeni
Bulevardul Păcii, bl. 62 şi Bulevardul Păcii, bl. 56
HCL 123_31.08.2017 privind aprobarea regulamentul propriu de organizare și funcționare al Palatului Cultural „Minerul” Lupeni
HCL 124_31.08.2017 privind înfinţarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 125_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 126_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 127_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 7/ 01.09.1992 (și a actului adițional) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Nivelt (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 128_31.08.2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303/ 24/ 11.12. 2013 încheiat între Municipiul Lupeni și doamna Pirciu Andra Cristina pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 2, parter, ap.1, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale
HCL 129_31.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 18/ 2017 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara
HCL 130_31.08.2017 privind aprobarea repartizării locuinţei situate administrativ în blocul 62 – ANL sc. 1, etaj 1, ap. 17, Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi
HCL 131_31.08.2017
HOTĂRÂREA nr. 132/ 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere străzi L=11,23 km rupt corp drum în Municipiul Lupeni – executare rigole pentru scurgerea apelor pe o lungime de 11,23 km drum”
HOTĂRÂREA nr. 133/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 134_19.09.2017
HCL 135_19.09.2017
HCL 136_19.09.2017
HCL 137_19.09.2017
HCL 138_19.09.2017
HCL 139_28.09.2017
HCL 140_28.09.2017
HCL 141_28.09.2017
HCL 142_28.09.2017
HCL 143_28.09.2017
HCL 144_28.09.2017
HCL 145_28.09.2017
HCL 146_28.09.2017
HCL 147_28.09.2017
HCL 148_28.09.2017
HCL 149_28.09.2017
HCL 150_28.09.2017
HCL 151_29.09.2017
HCL 152_29.09.2017
HCL 153_29.09.2017
HCL 154_29.09.2017
HCL 155_03.10.2017
HCL 156_03.10.2017
HCL 157_03.10.2017
HCL 158_06.10.2017
HCL 159_31 OCTOMBIE 2017
HCL 160_31 OCTOMBIE 2017
HCL 161_31 OCTOMBIE 2017
HCL 162_31 OCTOMBIE 2017
HCL 163_31 OCTOMBIE 2017
HCL 164_31 OCTOMBIE 2017
HCL 165_31 OCTOMBIE 2017
HCL 166_31 OCTOMBIE 2017
HCL 167_31 OCTOMBIE 2017
HCL 168_31 OCTOMBIE 2017
HCL 169_31 OCTOMBIE 2017
HCL 170_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 171_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 172_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 173_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 174_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 175_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 176_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 177_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 178_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 179_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 180_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 181_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 182_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 183_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 184_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 185_ 20 DECEMBRIE 2017
HCL 186_27 DECEMBRIE 2017
HCL 187_27 DECEMBRIE 2017
HCL 188_27 DECEMBRIE 2017
HCL 189_27 DECEMBRIE 2017
HCL 190_27 DECEMBRIE 2017
HCL 191_27 DECEMBRIE 2017
HCL 192_27 DECEMBRIE 2017

 

__________________________________________________________

ORDINEA DE ZI SEDINTA DE INDATĂ_19 SEPTEMBRIE 2017

DISPOZITIA DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARĂ_28 SEPTEMBRIE 2017

Close Search Window