2018

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA _ 29 MARTIE 2018

HCL 1_9 IANUARIE 2018 – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetar al anilor precedenți;
HCL 2_9 IANUARIE 2018 – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2018;
HCL 3_12 IANUARIE 2018 – privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al  spectacolului-concurs pentru copii – „Să nu uităm de … EMINESCU” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”;
HCL 4_30 IANUARIE 2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 42 2016
HCL 5_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 76 2017
HCL 6_30 IANUARIE 2018 privind completarea prevederilor art.1 al H.C.L. nr. 192 2017
HCL 7_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL
HCL 8_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în blocul 62 – ANL Bulevardul Păcii
HCL 9_30 IANUARIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2018
HCL 10_30 IANUARIE 2018 privind performanţele profesionale individuale ale domnului Jr. Marius Claudiu Băloi, Secretar al Municipiului Lupeni
HCL 11_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al competiției de schi alpin „Cupa Straja” – 2018
HCL 12_30 IANUARIE 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 87 2017
HCL 13_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2021
HCL 14_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea spectacolul-concurs pentru copii – „Ce știm despre Dragobete” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellm
HCL 15_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea preluării de la SC UNIVERSAL EDIL SA
HCL 16_19 FEBRUARIE 2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 17_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea reεelei ¡colare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul _colar 2018 – 2019
HCL 18_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri
HCL 19_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului ac_iunilor culturale, _tiin_ifice, artistice, sportive _i de agrement pentru anul 2018
HCL 20_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2018
HCL 21_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea transformarii unor posturi din organigrama _i statul de func_ii al Spitalului Municipiului Lupeni
HCL 22_27 FEBRUARIE 2018 privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin a Municipiului Lupeni
HCL 23_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participarii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al _Festivalului Berii_ – 2018
HCL 24_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participrii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVII-a edi_ii a Cupei Veteranilor
HCL 25_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02
HCL 26_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea închirierii pasunilor aflate în proprietatea privata a Municipiului Lupeni
HCL 27_27 FEBRUARIE 2018 pentru revocarea Hotarârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 124 2017 privind înfintarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni
HCL 28_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului de actiuni si lucrari publice de interes local executate în anul 2018
HCL 29_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea premierii familiilor care au sarbatorit sau vor sarbatori în anul 2018 _Nunta de Aur_
HCL 30_29 MARTIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 31_29 MARTIE 2018 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
HCL 32_29 MARTIE 2018privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.05.01
HCL 33_29 MARTIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 42 11.10.2013
HCL 34_29 MARTIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 35_29 MARTIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 36_29 MARTIE 2018 privind semnarea documentelor privind operațiunile de dezlipire alipire a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Lupeni
HCL 37_29 MARTIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2018
HCL 38_29 MARTIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2018
HCL 39_29 MARTIE 2018 privind „Ziua Internațională a Dansului”, Ediția I, împreună cu Liceul Tehnologic Lupeni
HCL 40_20 APRILIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 41_20 APRILIE 2018 „Extindere rețea canalizare menajeră strada Pomilor – Municipiul Lupeni”

HCL 42_26 APRILIE 2018 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni
HCL 43_26 APRILIE 2018 privind avizarea derulării Programului “Școală după școală”
HCL 44_26 APRILIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 183 2017
HCL 45_26 APRILIE 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 192 2017
HCL 46_26 APRILIE 2018 privind reorganizarea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni
HCL 47_26 APRILIE 2018 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 40 m2 teren
HCL 48_26 APRILIE 2018 pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani
HCL 49_26 APRILIE 2018 privind aprobarea deplasării ansamblului folcloric „Mesagerii Iubirii” al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni
HCL 50_26 APRILIE 2018 privind aprobarea trecerii imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Lupeni
HCL 51_26 APRILIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 8 11.10.2013
HCL 52_26 APRILIE 2018 privind prelungirea contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri
HCL 53_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 54_26 APRILIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 55_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investiții publice pe anul 2018

HCL 56_17 MAI 2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală
HCL 57_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 58_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 59_17 MAI 2018 pentru aprobarea documentului Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice”
HCL 60_17 MAI 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara
HCL 61_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la turneul de fotbal ,,ȚARA HAȚEGULUI”
HCL 62_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la etapa zonală a turneului de fotbal Arad

HCL 63_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolului-concurs pentru copii
HCL 64_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al Concursului internaţional pentru copii
HCL 65_ 31 MAI 2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL
HCL 66_ 31 MAI 2018 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54 2018
HCL 67_ 31 MAI 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2018
HCL 68_ 31 MAI 2018 privind sprijinirea activităților derulate de Clubul Elevilor Petrila-Lupeni la finalul anului școlar
HCL 69_ 31 MAI 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 70_ 31 MAI 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate în Municipiul Lupeni
HCL 71_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița “Lumea Copiilor” Lupeni”
HCL 72_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 73_ 31 MAI 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018

HCL 74_ 18 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 75_ 18 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 71 2018

HCL 76_ 26 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 77_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 2018
HCL 78_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018
HCL 79_ 26 IUNIE 2018 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara

HCL 80_ 28 IUNIE 2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Oraşului Lupeni nr. 63 1999
HCL 81_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 82_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 83_ 28 IUNIE 2018 pentru rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
HCL 84_ 28 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 85_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL
HCL 86_ 28 IUNIE 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 72 2018
HCL 87_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 88_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni”

HCL 89_ 9 IULIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 90_ 9 IULIE 2018 ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line V”
HCL 91_ 9 IULIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018

HCL92-2018-alegere presedinte sedinta de indata 26iulie
HCL93-2018-plan mobilitate urbana Gren Line
HCL94-2018-rectificare buget2018
HCL95-2018-alegere presedinte sedinta august-sept2018
HCL96-2018-modificare HCL57-2018
HCL97-2018-modificare HCL58-2018

HCL98-2018-alegere presedinte sedinta de indata 13august
HCL 99_13 AUGUST 2018 privind aprobarea proiectului Construcții Grădinițe Regiunea Vest

HCL100-2018-proiect Gradinita Viitorului

HCL101-2018-program Reconstructie ecologica
HCL102-2018-Coorganizare competitie Straja MTB Enduro
HCL103-2018-Prelungire contracte ANL, bl62
HCL104-2018-Prelungire contracte ANL bl56
HCL105-2018-Incetare contracte ANL
HCL106-2018-Modificare HCL7-2018
HCL107-2018-Repartizare cinci locuinte ANL
HCL108-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL109-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL110-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL111-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL112-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL113-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL114-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Greco-Catolica Barbateni
HCL115-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Romana Barbateni
HCL116-2018-Modificare denumire Serviciul Public de Asistenta Sociala si aprobare Regulament DAS
HCL117-2018-Rectificare Buget local 2018
HCL118-2018-Aprobare participare UAT Lupeni la EXPO REAL-8-10oct2018-Germania

HCL 119_ 7 SEPTEMBRIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investitii publice pe anul 2018
HCL120-2018-Aprobare proiect modenizare iluminat public

HCL121-2018-Prelungire doua contracte ANL, bl62
HCL122-2018-Prelungire doua contracte ANL bl56
HCL123-2018-Incetare contracte inchiriere ANL
HCL124-2018-Modificare HCLnr7-2018
HCL125-2018-Repartizare patru locuinte ANL
HCL126-2018-Alegere presedinte sedinta oct-nov2018
HCL127-2018-Modificare HCL13-2018-Aprobare Buget local 2018 si estimari 2019-2021
HCL128-2018-Aprobare obiectiv Canalizare Mun Lupeni zona Lidl

HCL129-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 28sept2018
HCL130-2018-Aprobare proiect Reabilitare Sc Gimn Nr1 Lupeni

HCL131-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 7oct2018
HCL132-2018-Revocare HCL120-2018-Modernizare iluminat public
HCL133-2018-Aprobare proiect Modernizare iluminat public Mun Lupeni

HCL134-2018-Aprobare proiect Modernizare strTVladimirescu

HCL135-2018-Interzicere acces vehicule 7t in cartier Stefan
HCL136-2018-Modificare si completare HCL13-2018buget local

HCL137-2018-Revocare HCL40-2015
HCL138-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL139-2018-Predare catre MDRAP-CNI obiectiv reabilitare Cinematograf

HCL140-2018-Revocare HCL138-139-2015
HCL141-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL142-2018-Predare catre MDRAP-CNI-obiectiv Reabilitare Cinematograf

HCL143-2018-Aprobare inchiriere prin licitatie publica a 7 parcele de teren-Piata Cina
HCL144-2018-Rectificare buget local 2018
HCL145-2018-Modificare HCL107-2018-Repartizare ANL
HCL146-2018-Aprobare incetare contracte inchiriere ANL
HCL147-2018-Modificare si completare HCL7-2018-Lista anuala de prioritati repartizare ANL
HCL148-2018-Aprobare repartizare 3 locuinte ANL
HCL149-2018-Prelungire contract inchiriere ANL
HCL150-2018-Aprobare participare ACS Sorii Junior’s Lupeni la stagiu de pregatire centralizata
HCL151-2018-Modificare si completare HCL71-2018

 

HCL 152_13 NOIEMBRIE .2018 privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activitățiilor finanțate ointegral sau parțial din venituri poprii pentru anul 2018

HCL 153_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.146-2018

HCL 154_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.133

HCL 156_29 NOIEMBRIE 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Pârvulescu supleant ales pe listele Partidului Social Democrat

HCL 157_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea documentației Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL 158_29 NOIEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 159_29 NOIEMBRIE 2018 privind revocare HCL nr.1012018

HCL 160_29 NOIEMBRIE 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018-Ianuarie 2019

HCL 161_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea încet╟rii a 5 contracte de închiriere

HCL 162_29 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL 7-2018

HCL 163_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării a 5 locuințe ANL

HCL 164_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea unui raport de evaluare precum și vânzararea unui imobil(teren) prin licitație publică

HCL 165_29 NOIEMBRIE 2018 pentru completarea HCL nr.116-2018

 

HCL 166_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea tarifelor pentru exploatarea Domeniului Schiabil Lupeni

HCL 167_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2018-2019 în unitățiile de învățământ din Municipiul Lupeni

HCL 168_13 DECEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 169_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea documentului POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI LUPENI

HCL 170_13 DECEMBRIE 2018 privind modificare și completare

HCL nr.134_2018

HCL 171_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni pân╟ la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

HCL 172_19 DECEMBRIE 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

HCL 173_19 DECEMBRIE 2018 privind completarea

HCL nr.143-2018 HCL 174_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea

HCL nr.121-2018 privind aprobarea prelungirii a dou╟ contracte de închiriere bloc 62-ANL

HCL 175_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.7-2018-Repartizare Locuințe ANL

HCL 176_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL

HCL 177_19 DECEMBRIE 2018 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Lupeni

HCL 178_19 DECEMBRIE 2018 Privind aprobarea Studiului De Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Schi în România,Stațiunea Straja

HCL 179_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.100-2018

HCL 180_19 DECEMBRIE 2018 Privind Transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic Lupeni a autoturismului marca Daewo tip Nubira II,num╟r de înmatriculare HD-08-PML

HCL 181_19 DECEMBRIE 2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani(Valea Jiului)

HCL 182_19 DECEMBRIE 2018 pentru rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

Close Search Window