2021

DECEMBRIE

HCL 171_28.12.2021 pentru rectificarea buget local.doc

HCL 171.2 - ANEXA 2.xls

HCL 171.1 - ANEXA 1.xls

HCL 170_28.12.2021 pentru modificarea și completarea HCL 147 din 2021.docx

HCL 169_28.12.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic Modernizare retea rutiera în Municipiul Lupeni.doc

HCL 168_28.12.2021 privind atestarea la domeniul privat al Mun Lupeni a unor terenuri.doc

HCL 167_28.12.2021 pentru numirea presedintelui de ședință pentru ian - febr 2022.doc

HCL 166_28.12.2021 pentru repartizare locuinta ANL.doc

HCL 165_28.12.2021 reziliere contract locuinta ANL.doc

HCL 164_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitatie publica a Punctului Termic 18.doc

HCL 163_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitatie publica a Punctului Termic 16.doc

HCL 162_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitație publica a Punctului Termic 15.doc

HCL 161_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitație publica a Punctului Termic 12.doc

HCL 160_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitație publica a Punctului Termic 11.doc

HCL 159_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitație publica a Punctului Termic 10.doc

HCL 158_28.12.2021 pentru vanzarea prin licitație publica a Punctului Termic 8.doc

HCL 157_28.12.2021 pentru vânzarea prin licitație publică a Punctului Termic 7.doc

HCL 156_28.12.2021 parcelare teren inscris în CF nr. 61462.doc

HCL 155_28.12.2021 parcelare teren inscris în CF nr. 60972.doc

HCL 154_28.12.2021 parcelare teren Inscris în CF nr. 60930.doc

HCL 153_23.12.2021 stabilire impozite locale si taxe.doc

HCL 153_23.12.2021 - anexa1.doc.doc

HCL 153_23.12.2021 - anexa2.doc.doc

HCL 153_23.12.2021 - anexa3.doc.doc

HCL 152_22.12.2021 privind rectificarea bugetului local.doc

HCL 152.1_22.12.2021 - ANEXA 1.xls

HCL 152.2_22.12.2021 - ANEXA 2.xls

HCL 151_15.12.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 129_2021.pdf

HCL 150_15.12.2021 pentru rectificare buget local pe anul 2021.pdf

HCL 150.2_15.12.2021 - Anexa nr. 2.pdf

HCL 150.1_15.12.2021 - Anexa 1.pdf

HCL 149-15.12.2021 privind predarea catre MDLP prin CNI teren pentru construire Cresa.pdf

HCL 148_15.12.2021 pentru revocarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 140 _2021.pdf

HCL 147_15.12.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru accesul turistilor si al mijloacelor de transport în Statiunea Tu.pdf

HCL 147.3 anexa 3 la regulament.pdf

HCL 146_08.12.2021 privind predarea catre MDLPA teren pentru modernizare Stadion.pdf

HCL 145_08.12.2021 pentru revocarea HCL nr. 142 din 2021.pdf

HCL 144_08.12.2021 privind desemnare reprezentanti CL in comisiile de concurs si de solutionare contestatii pentru ocupare post Director Financiar-Contabil Spital.pdf

NOIEMBRIE

HCL 143_29.11.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021.pdf

HCL 143.4 -anexa 4.pdf

HCL 143.3 -anexa 3.pdf

HCL 143.2 - anexa 2.pdf

HCL 143.1 - anexa 1.pdf

HCL 142_29.11.2021 privind predarea catre MDLPA teren pentru modernizare Stadion.pdf

HCL 141_29.11.2021 privind predarea catre MDLPA teren pentru construire sala sport.pdf

HCL 140_29.11.2021 privind predarea catre MDLPA teren pentru construire Cresa.pdf

HCL 139_29.11.2021 privind aprobarea DALI Modernizare retea rutiera in Municipiul Lupeni Lot 1.pdf

HCL 138_29.11.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic Construire bloc social.pdf

HCL 137_29.11.2021 privind aprobarea concesionarii prin negociere directa 463 m2 teren.pdf

HCL 136_29.11.2021 pentru modificarea si completarea HCL nr. 106 din 2021.pdf

HCL 136_29.11.2021 - anexele 1, 2 si 3 documentatie atribuire HCL 106.pdf

HCL 135_29.11.2021 pentru modificarea si completarea HCL nr. 105 din 2021.pdf

HCL 135_29.11.2021 - ANEXELE 1, 2 si 3 .pdf

HCL 134_29.11.2021 pentru modificarea si completarea HCL nr. 96 din 2021.pdf

HCL 134_29.11.2021 - ANEXELE 1, 2 si 3 .pdf

HCL 133_29.11.2021 pentru modificarea HCL nr. 38 din 2021.pdf

HCL 132_29.11.2021 pentru revocarea HCL nr. 115 din 2021.pdf

HCL 131_29.11.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere locuinta ANL.pdf

HCL 130_29.11.2021 privind aprobare Regulament de organizare functionare SPCLEP.pdf

HCL 129_24.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general la faza PT pentru proiectul.pdf

HCL 129_24.11.2021 - Anexa 1.pdf

HCL 128_24.11.2021 privind modificarea HCL nr. 73 din 2021 Salubrizare.pdf

HCL 128.1 - Anexa 1.pdf

HCL 128.2 - Anexa 2 .pdf

128.2.2 - Anexa 2B.pdf

HCL 127_9.11.2021 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2021 – 2022

HCL 126.1_9.11.2021 – anexa 1

HCL 126_9.11.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 125_04.11.2021 privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni

HCL 124_04.11.2021 desemnare membru comisie interviu director Școli

HCL 123_02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare

HCL 122_02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul Modernizare drumuri lot 4

HCL 121_02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul Modernizare drumuri lot 3

HCL 120_02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul Modernizare drumuri lot 2

HCL 119_02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul Modernizare drumuri lot 1

OCTOMBRIE

HCL 118_28.10.2021 pentru aprobarea solicitării de predare temporară în administrarea C. Județean Hunedoara a sectorului de drum județean 664A

HCL 117_28.10.2021 pentru aprobarea dezlipirii unei parcele din imobilul teren aflat în domeniul public al Municipiului Lupeni, înscris în CF nr. 2151 Lupeni

HCL 116.4 _28.10.2021 – ANEXA 4

HCL 116.3_28.10.2021 – ANEXA 3

HCL 116.2_28.10.2021 – ANEXA 2

HCL 116.1_28.10.2021 – ANEXA 1

HCL 116_28.10.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 115_28.10.2021 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în în Dosarul nr. 27448 _3 _2021 aflat pe rolul Tribunalului București

HCL 114.8_28.10.2021 – anexa 8

HCL 114.7_28.10.2021 – anexa 7

HCL 114.6_28.10.2021 – anexa 6

HCL 114.5_28.10.2021 – anexa 5

HCL 114.4_28.10.2021 – anexa 4

HCL 114.3_28.10.2021 – anexa 3

HCL 114.2_28.10.2021 – anexa 2

HCL 114.1_28.10.2021 anexa 1

HCL 114_28.10.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului III

HCL 113_28.10.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a imobilului teren în suprafaţă de 55 m2

HCL 112_28.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie – decembrie 2021

HCL 111_28.10.2021 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 110_28.10.2021 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract locuință ANL

HCL 109_28.10.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere locuință ANL – bl. 56

HCL 108_28.10.2021 privind aprobarea prelungirii a 14 contracte de închiriere locuințe ANL – 62

HCL 107_28.10.2021 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Lupeni în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Lupeni

HCL 106_28.10.2021 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HCL 105_28.10.2021 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HCL 104_28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 38 din 2021

HCL 103_21.10.2021 pentru aprobarea dezlipirii imobilului teren aflat în domeniul public al Municipiului Lupeni, înscris în CF nr. 2151

SEPTEMBRIE

HCL 102_30.09.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 101_30.09.2021 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract locuință ANL

HCL 100_30.09.2021 privind aprobarea prelungirii a 11 contracte de închiriere locuinte ANL – 56

HCL 99.2_30.09.2021 – anexa 2

HCL 99.1_30.09.2021 – anexa 1

HCL 99_30.09.2021 privind darea în folosință gratuită către Spitalul Municipal Lupeni a unor echipamente medicale

HCL 98_30.09.2021 pentru aprobarea trecerii imobilului construcție „Cabana Straja” din domeniul public în domeniul privat al mun. Lupeni si demolarea acestuia

HCL 97.1_30.09.2021 – anexa 1

HCL 97_30.09.2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe

HCL 96_30.09.2021 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HCL 95_27.09.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 35_ 2021

HCL 94.3_27.09.2021 – anexa 3

HCL 94.2_27.09.2021 – anexa 2

HCL 94.1_27.09.2021 – anexa 1

HCL 94_27.09.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 93_22.09.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 35_ 2021

HCL 92.1_22.09.2021 – ANEXA 1

HCL 92_22.09.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni și U.A.T. Județul Hunedoara

HCL 91.2_06.09.2021 – anexa 2

HCL 91.1_06.09.2021 – anexa 1

HCL 91_06.09.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

AUGUST

HCL 90_31.08.2021 aprivind demolarea imobilului „CLĂDIRE INDUSTRIALĂ PT 5”

HCL 89_31.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie – octombrie 2021

HCL 88_31.08.2021 privind aprobarea unui schimb de locuințe de tip ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni

HCL 87_31.08.2021 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 79 din 2021

HCL 86_31.08.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 43 m2 teren înscris in CF 63239

HCL 85_31.08.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 75 din 2021

HCL 84_31.08.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni a unui imobil (teren) intravilan

HCL 83.1_26.08.2021 – Anexa nr. 1 – Act adițional nr. 5

HCL 83_26.08.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Județul Hunedoara și U.A.T-urile V. Jiului

HCL 82.4_19.08.2021 – Anexa nr. 4

HCL 82.3_19.08.2021 -Anexa 3

HCL 82.2_19.08.2021 – Anexa 2

HCL 82.1_19.08.2021 Anexa 1

HCL 82_19.08.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

IULIE

HCL 81.1_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 81_29.07.2021 pentru modificarea HCL 70 din 2021

HCL 80_29.07.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului II al anului 2021

HCL 80.8_29.07.2021 – ANEXA 8

HCL 80.7_29.07.2021 – ANEXA 7

HCL 80.6_29.07.2021 -ANEXA 6

HCL 80.5_29.07.2021 – ANEXA 5

HCL 80.4_29.07.2021 – ANEXA 4

HCL 80.3_29.07.2021 – ANEXA 3

HCL 80.2_29.07.2021 – ANEXA 2

HCL 80.1_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 79_29.07.2021 privind repartizarea a două locuințe ANL

HCL 78_29.07.2021 privind rezilierea a două contracte locuință ANL

HCL 77_29.07.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere locuință ANL – bl.56

HCL 76_29.07.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 566 m2 teren, înscris în CF 63389

HCL 76_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 75_29.07.2021 – ANEXA 1

HCL 75_29.07.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 245 m2 teren, înscris în CF 63360

HCL 74.4_20.07.2021 – anexa 4

HCL 74.3_20.07.2021 – anexa 3

HCL 74.2_20.07.2021 – anexa 2

HCL 74.1_20.07.2021- anexa 1

HCL 74_20.07.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 73_20.07.2021 pentru aprobarea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare a Municipiului Lupeni, prin contract de concesiune

HCL 72_20.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a C. Local din data de 20 iulie 2021

HCL 71.2_14.04.2021 anexa 2

HCL 71.1_14.07.2021 – anexa 1

HCL 71_14.07.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

IUNIE

HCL 70_12.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 88_2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Lupeni”

HCL 69_12.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a C. Local din 12 iulie 2021

HCL 68_30.06.2021 privind avizarea implementării pe raza Municipiului Lupeni a „Sistemului Informațional pentru management integrat al apelor – etapa II”

HCL 67_30.06.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54 din 2021

HCL 66_30.06.2021 privind aprobarea propunerii de aderare a Municipiului Lupeni la inițiativa de dezvoltare a conceptului Ținutul Momârlanilor

HCL 65_30.06.2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace aferente punctelor termice

HCL 64_30.06.2021 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 63_30.06.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 16 din 2021

HCL 62_30.06.2021 privind încetarea, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte

HCL 61_30.06.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Lupeni şi S.C. VEST WEEK-END COM SRL Lupeni

HCL 60_30.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie – august 2021

HCL 59_30.06.2021 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Lupeni a unor imobile (terenuri) intravilane

HCL 58.1_30.06.2021 – Anexa nr. 1

HCL 58_30.06.2021 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte și programe

HCL 57_18.06.2021 privind aprobarea proiectului „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

HCL 56_18.06.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 2020

HCL 55.2_16.06.2021 – anexa 2

HCL 55.1_16.06.2021 – anexa 1

HCL 55_16.06.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 54_16.06.2021 privind aprobarea asocierii Consiliul local al Municipiului Lupeni şi S.C. Comexim R S.R.L. Lupeni

HCL 53.1_7.06.2021 – anexa 1

HCL 53_7.06.2021 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2021

52.1 _7.06.2021 Anexa nr. 1 – Statut

HCL 52_7.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca membru fondator al organizației ,,ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI”

 

MAI

HCL 51_27.05.2021 privind aprobarea unei convenții de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România

HCL 50_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 29 m2 teren înscris în CF 63255

HCL 49_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 29 m2 teren înscris în CF 63250

HCL 48_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 28 m2 teren înscris în CF 63272

HCL 47_27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 39 m2 teren înscris în CF 63253

HCL 46.3_27.05.2021 Anexa 3 – Cont executie venituri BL 2020

HCL 46.2_27.05.2021 – Anexa 2 – Conturi Executie Cheltuieli BL 2020

HCL 46.1_27.05.2021 Anexa 1 – Cont executie venituri BL 2020

HCL 46_27.05.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

HCL 45_27.05.2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar

HCL 44_27.05.2021 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl. 62

HCL 43_27.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 35_ 2021

HCL 42_27.05.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 36_2021

HCL 41_24.05.2021 privind modificarea prevederilor art. 2 al HCL nr. 40 din 2021

HCL 40_19.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 40.1_19.05.2021 – anexa 1

HCL 40.2_19.05.2021 – anexa 2

 

APRILIE

HCL 34_20.04.2021 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2021HCL 34.1_20.04.2021 anexa 1

HCL 34.1a_20.04.2021 anexa 1a

HCL 34.1b_20.04.2021 anexa 1b

HCL 34.2_20.04.2021 anexa 2

HCL 34.3_20.04.2021 anexa 3

HCL 34.3a_20.04.2021 anexa 3a

HCL 34.3b_20.04.2021 anexa 3b

HCL 34.4_20.04.2021 anexa 4

HCL 34. 5_20.04.2021 anexa 5

HCL 35_29.04.2021 privind aprobarea programului de activități cultural-sportive pentru anul 2021

HCL 36_29.04.2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL 37_29.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 119 din 2020

HCL 38_29.04.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

HCL 38.1_29.04.2021 – anexa 1

HCL 39_29.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai – iunie 2021

 

MARTIE

HCL 21_02.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 133 din 2018 privind aprobarea proiectului Modernizarea sistemului de iluminat public

HCL 22_30.03.2021 privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local VMG 2021

HCL 23_30.03.2021 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere ANL

HCL 23.1_30.03.2021 anexa 1 chirii nominale 2021 sub 35

HCL 23.2_30.03.2021 anexa 2 – chirii nominale 2021 peste 35

HCL 24_30.03.2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2021

HCL 25_30.03.2021 act adițional asociere CJ – Parcare Agrement

HCL 26_30.03.2021 privind retragerea Municipiului Lupeni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

HCL 27_30.03.2021 privind aprobarea participării Consiliului local în calitate de coorganizator al evenimentului 100 ani de învățământ

HCL 28_30.03.2021 privind stabilirea modului de ținere a registului agricol

HCL 29_30.03.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 2020

HCL 30_30.03.2021 privind aprobarea prelungirii a două contracte de închiriere ANL – BL. 56

HCL 31_30.03.2021 privind aprobarea prelungirii a 2 contracte de închiriere ANL – BL. 62

HCL 32_30.03.2021 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere ANL

HCL 33_30.03.2021 repartizare locuințe ANL

 

FEBRUARIE

HCL 12_11.02.2021 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T.-uri V. Jiului si U.A.T. Jud. Hunedoara – Green Line

HCL12_11.02.2021 Anexa 1a la Anexa 1 – comp 1 CJ lider final partea 2

HCL12_11.02.2021 Anexa 1a la Anexa 1 – comp 1 CJ lider final

HCL 12_11.02.2021 – Anexa 2a la Anexa 1 – comp 2 CJ lider final

HCL 12_11.02.2021 – Anexa 2a la Anexa 1 – comp 2 CJ lider final partea 2

HCL 12.1_11.02.2021 Anexa 1 – Act aditional la acordul de parteneriat ianuarie 2021 lider final

HCL 13_11.02.2021 privind înființarea Serviciului Social furnizat în comunitate Masa pe roți și aprobarea Regulamntului cadru de organizare şi funcţionare al acestuia, în cadrul proiectului intitulat BAHTALOHCL 13_11.02.2021 

HCL 14_25.02.2021 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 196 m2 teren

HCL 15_25.02.2021 privind aprobarea participării C. Local în calitate de coorganizator al competițiilor sportive Banked Slalom Straja și NSP

HCL 16_25.02.2021 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

HCL 17_25.02.2021 rprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere de locuințe ANL

HCL 18_25.02.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 19_25.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie – aprilie 2021

HCL 20_25.02.2021 privind aprobarea participării Mun. Lupeni, ca membru fondator al Asociaţiei ,,AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI”

 

IANUARIE

HCL 1_06.01.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

HCL 2_06.01.2021 privind avizarea “Protocolului între A.D.I. S.I.G.D. HUNEDOARA și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)

HCL 3_06.01.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni

HCL 4_06.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 128 din 2020

HCL 5_12.01.2021 privind aprobarea schimbării temporare a unor spatii din cadrul Palatului Cultural „Minerul”

HCL 6_12.01.2021 privind aprobarea participării C. Local în calitate de coorganizator al expoziției de artă plastică „EMINESCU”

HCL 7_19.01.2021 pentru modificarea și completarea HCL nr. 133 din 2018 – proiect iluminat public

HCL 8_19.01.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Lupeni

 

HCL 9_28.01.2021 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni

HCL 10_28.01.2021pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 132 din 2020

HCL 11_28.01.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

 

Close Search Window