2020

IANUARIE

HCL  PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DE INDATA-09.01.2020

HCL privind aprobarea excedentului bugetului local la sfârșitul exercițiului bugetar 2019-09.01.2020

HCL 3_30 ianuarie 2020 – avizare retea scolara Lupeni 2020-2021

HCL 4_30 ianuarie 2020 – infratirea MUN LUPENI CU LOCRI ITALIA

HCL 5_30 ianuarie 2020 privind reorganizarea comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

HCL 6_30 IANUARIE 2020 Comitet local antiepizootic

HCL 7_30 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2020

HCL 8_30 ianuarie 2020 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală

 

 

FEBRUARIE

HCL 9 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 100 din 2018 – DALI Grădinita Viitorului

 

HCL 10 – Aprobare Buget local pe anul 2020

10.1 Buget local

10.1a Buget local secțiunea de funcționare

10.1b Buget local secțiunea de dezvoltare

10.2 Lista de investiții publice pe anul 2020

10.3 Centralizat instituții publice

10.3a Buget centralizat secțiunea funcționare

10.3b Buget centralizat secțiunea de dezvoltare

10.4 Lista de investitii venituri proprii 2020

10.5 Situaţia numărului de posturi bugetat pentru anul 2020

HCL 11 – aprobare program de activități cultural-sportive

HCL 12 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Tiberiu Vorak supleant ales pe listele PNL

HCL 13 privind aprobarea documentatie pentru închiriere de bunuri

Anexa 1 la HCL 13

HCL 14 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 7

HCL 15 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 8

HCL 16 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 12

HCL 17 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr.15

HCL 18 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 17

HCL 19 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Punctului Termic nr. 18

HCL 20 pentru aprobarea programelor comunitare executate în anul 2020 cu beneficiarii de venit minim garantat

HCL 21 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

 

MARTIE

HCL nr. 22 – ADI Deșeuri mandat special

HCL nr. 23 pentru modificarea si completarea HCL nr. 87 din 2018 DALI Sc. Gim. nr. 3

HCL nr. 24 pentru modificarea și completarea HCL nr. 88 din 2018 DALI Sc. Gim. nr. 2

HCL nr. 25 pentru modificarea și completarea HCL nr. 90 din 2018 DALI LICEUL TEHNOLOGIC

HCL nr. 26 – pentru modificarea și completarea HCL 130 din 2018 DALI Scoala gimnaziala nr.1

HCL nr. 27 – pentru modificarea și completarea HCL nr.25 din 2020 DALI – LICEUL TEHNOLOGIC

 

HCL nr. 28 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr.75 din 2008 – Modificare Regulament CL

 

HCL 29_26 martie 2020 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2020

HCL 30_ 26 martie 2020 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere ANL

HCL 31_ 26 martie 2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. -V.J

HCL 32_26 martie 2020 pentru modificarea și completarea HCL 7- 2019

HCL 33_ 26 martie 2020 privind desemnarea domnului consilier local Ion Tiberiu Vorak ca membru al comisiei 4

HCL 34_ 26 martie 2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 35_26 martie 2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL

HCL 36_26 martie 2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL

HCL 37_26 martie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2020

HCL 38_26 martie 2020 privind aprobarea prorogării termenelor de plată pentru ratele redevențelor și a chiriilor 2020

 

 

APRILIE

HCL 39 _2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 40 _ 30 aprilie 2020 aprobare regulament instalare rețele de comunicaţii electronice

ANEXA 1 LA HCL 40 _ 30 aprilie 2020 regulament

ANEXA 2 LA HCL 40 _ 30 APRILIE 2020 – tarife

HCL 41_ 30 aprilie 2020 privind modificarea termenelor de plată a taxei speciale de salubritate

HCL 42 _ 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

HCL 43_30 aprilie 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii

HCL 44 _ 30 aprilie 2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 45 _ 30 aprilie 2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 57 m2

 

MAI

HCL 46 _ 15.05.2020 – anexa 1

HCL 46 _ 15.05.2020 – anexa 2

HCL 46 _ 15.05.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 46_ 15.05.2020 ANEXA 3 a

HCL 46 _ 15.05.2020 ANEXA 3 b

HCL 47 _ 15.05.2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Extindere și dotare A.T.I. Spital Municipal Lupeni

HCL 48_28.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2020

HCL 49_28.05.2020 privind încheierea a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HCL 50_28.05.2020 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului I – 2020

HCL 50.1 Cont ex ven BLD- I-2020

HCL50.2 Cont executie a bugetului local – sectiunea functionare 2020

HCL 50.3 Contul de execuție a bugetului local – sectiunea dezvoltare 2020

HCL 50.4 Contul de executie a bugetului local – sectiune functionare 2020

HCL 51_28.05.2020 pentru modificarea HCL nr. 87 din 2018 privind proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni”

HCL 52_28.05.2020 pentru modificarea HCL nr. 88 din 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2 ”

HCL53_28.05.2020 pentru modificarea HCL 47 din 2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – Extindere și dotare A.T.I. Spital Lupeni

 

IUNIE

HCL 54_ 16.06.2020 privind rectificarea bugetului local

HCL 54.1_ 16.06.2020 – anexa 1

HCL 54.2_ 16.06.2020 – anexa 2

HCL 55_25.06. 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 55.1_25.06.2020 – anexa 1

HCL 55.2_25.06.2020 – anexa 2

HCL 55.3_ 25.06.2020 -anexa 3

HCL 56_30.06.2020 indexare chirii ANL

HCL 56_30.06.2020 Anexa 1

HCL 56_30.06.2020 Anexa 2

HCL 57_30.06.2020 privind aprobarea acordării unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, pentru durata stării de urgență

HCL 58_30.06.2020 pentru modificarea HCL nr. 123 din 2019 – rectificare burse scolare

HCL 59_30.06.2020 pentru modificarea HCL nr. 130 din 2018 privind aprobarea proiectului „Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni Școala Gimnazială nr. 1

HCL 59_30.06.2020 Anexa 2

HCL 59_30.06.2020 Anexa 3

 

IULIE

 

HCL 60_07.07.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 60.1_07.07.2020 – anexa 1

HCL 60.2_07.07.2020 – anexa 2

HCL 60.3_07.07.2020 – anexa 3

HCL 61_07.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 123 din 2019 privind modificarea burselor scolare

HCL nr.62_16.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 88 din 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 i”

HCL 63_16.07.2020 privind asocierea dintre Primăria Lupeni si Consiliul Judetean

HCL 63.1_16.07.2020 anexa 1

HCL 64_16.07.2020 privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru premierea domnișoarei Diana Mariana Rusu

HCL 65_23.07.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 31 din 2020

HCL 66_23.07.2020 Acordare mandat special ADI deseuri

HCL 67_23.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

 

HCL 68_28.07.2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public cu LED”

 

HCL 69_30.07.2020 privind aprobarea înființării societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L.

HCL 70_30.07.2020 privind aprobarea preluării obiectivului de investiție ,,Închiderea depozitului urban neconform din Lupeni”

HCL 71_30.07.2020 privind aprobarea unui schimb de locuințe de tip ANL

HCL 72_30.07.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a unui contract de închiriere locuință ANL

HCL73_30.07.2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL

HCL 74_30.07.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL -bl.56

HCL75_30.07.2020 pentru modificarea HCL nr. 56 din 2020

HCL 75.1_30.07.2020 Anexa 1

HCL 76_30.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august-septembrie 2020

 

AUGUST

HCL 77_04.08.2020 pentru modificarea și completarea HCL al municipiului Lupeni nr. 47 din 2020

HCL 78_31.08.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de transport public local în Valea Jiului

HCL 80_31.08.2020 pentru modificarea HCL nr. 43 din 2020 – organigramă spital

HCL 80_31.08.2020 – ANEXA 1

HCL 81_31.08.2020 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi cumpărarea unui imobil (apartament) prin negociere directă

HCL 82_31.08.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 82_31.08.2020 – anexa 1

HCL 82_31.08.2020 – anexa 2

HCL 83_31.08.2020 pentru îndreptarea erorilor materiale din HCL nr. 69 din 30 iulie 2020

 

SEPTEMBRIE

HCL 84_04.09.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 84_04.09.2020 – anexa 1

HCL 84_04.09.2020 – anexa 2

HCL 85_24.09.2020 privind aprobarea prelungirii a 12 contracte de închiriere ANL – bl. 56

HCL 86_24.09.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a trei contracte de închiriere

HCL 87_24.09.2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 21din 2020

HCL 88_24.09.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 89_24.09.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 89.1_24.09.2020 ANEXA 1

HCL 89.2_24.09.2020 ANEXA 2

HCL 89.3_24.09.2020 ANEXA 3

 

OCTOMBRIE

HCL 90_19.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 19 octombrie 2020

HCL 91.1_19.10.2020 – anexa 1

HCL 91.2_19.10.2020 – anexa 2

HCL 91.3_19.10.2020 – anexa 3

HCL 91_19.10.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 92_19.10.2020 privind aprobarea prelungirii a 15 contracte de închiriere ANL – bl.62

HCL 93_21.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 21 octombrie 2020

HCL 94 21.10.2020 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Sprijinirea capacității instituțiilor de învățământ pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS – COV – 2_21.10.2020

HCL 95_21.10.2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 73 m2 teren aflat în domeniul privat al mun. Lupeni

HCL 96 _ 23.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie-decembrie 2020

HCL 97_23.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Lupeni

HCL 98_23.10.2020 privind alegerea Viceprimarului Municipiului Lupeni

 

Noiembrie

HCL 99_04.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Educație digitală pentru toți elevii din municipiul Lupeni”

HCL 100_04.11.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 78 din 31.08.2020

HCL 100 – Anexa 1_Contract delegare cu anexe
HCL 101_04.11.2020 -pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 100 din 2019

HCL 102_11.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Sprijinirea capacității instituțiilor de învățământ din municipiul Lupeni pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS – COV – 2”HCL 102_11.11.2020 

HCL 103_11.11.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020
HCL 103_11.11.2020 – anexa 1
HCL 103_11.11.2020 – anexa 2
HCL 103_11.11.2020 – anexa 3

HCL104_24.11.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Mun. Lupeni în ADI – deseuri

 

HCL 105_26.11.2020 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2021-2022

HCL 106_26.11.2020 – aprobare PUD ȘI D.T.A.C. PENTRU CONSTRUIRE A 10 CASE DE VACANȚĂ ȘI 2 FILIGORII

HCL 107_26.11.2020 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului local în Consiliu de Administratie la scoli

HCL 108_26.11.2020 privind constituirea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni

HCL 109_26.11.2020 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HCL 110_26.11.2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 300 m2

HCL 111_26.11.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl.62

HCL 112_26.11.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere ANL – bl. 56

HCL 113_26.11.2020 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 88 din 2020

HCL 114_26.11.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere

HCL 115_26.11.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 116_26.11.2020 pentru desemnarea reprezentanților Consiliul local în Consiliu de Administratie Spital

HCL 117_26.11.2020 privind închirierea a 5 (cinci) parcele de teren din zona Pieţei Agroalimentare CINA Lupeni

HCL 118.1 – anexa 1

HCL 118.2 anexa 2

HCL 118_26.11.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 119_26.11.2020 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2020- 2021

HCL 120_26.11.2020 privind aprobarea proiectului extindere rețea de gaze naturale

 

Decembrie

HCL 121.1_09.12.2020 – anexa 1

HCL 121.2_09.12.2020 – anexa 2

HCL 121_09.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 122_15.12.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 120 din 2020

HCL 123_15.12.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-ec. ai proiectului extindere retea gaze

HCL 124_15.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL124.1_15.12.2020 – anexa 1

HCL 124.2_15.12.2020 – Anexa 2

HCL 124.3_15.12.2020 – anexa 3

HCL 124.4_15.12.2020 – Anexa 4

HCL 125_22.12.2020 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2020

HCL 125.1_22.12.2020 – anexa 1

HCL 126_23.12.2020 privind actualizarea Regulamentului Serviuciului de salubrizare

HCL 126.1_23.12.2020 – ANEXA 1 – Regulament de organizare si functionare a SPS_2020

HCL 127_23.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 43 din 2020

 HCL 128_23.12.2020 privind constituirea unei Comisii pentru reanalizarea şi renegocierea clauzelor cuprinse în contractele de concesiune încheiate începând cu anul 1996 pentru concesionarea de parcele de teren.

HCL 129_23.12.2020 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 115 din 2020

HCL 130_23.12.2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere de locuințe ANL

HCL 131_23.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 21din 2020

HCL 132_23.12.2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL

HCL 133_23.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie – februarie 2021

HCL 134_29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

HCL 134.1_29.12.2020 – Anexa 1

HCL 134.2_29.12.2020 Anexa 2

HCL 134.3_29.12.2020 – Anexa 3

Close Search Window