System Administrator

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru luni 30 septembrie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare din data – 29 august 2019; – 5 septembei 2019; – 11 septembrie 2019; – 1 – Proiect de hotărâre nr. 100/ 2019 privind aprobarea prelungirii a 11 contracte de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, amplasate în municipiul Lupeni, blocul 56 – ANL, județul Hunedoara. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 2 – Proiect de hotărâre nr. 101/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere a unei locuințe ANL. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 3 – Proiect de hotărâre nr. 102/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL – din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 4 – Proiect de hotărâre nr. 103/ 2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 5 – Proiect de hotărâre nr. 105/ 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 6 – Proiect de hotărâre nr. 106/ 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Municipiului Lupeni. – Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni – 7 – Proiect de hotărâre nr. 107/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrienoiembrie 2019 – Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni – 8 – Diverse

Lupeni, 24 septembrie 2019

PRIMAR LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window