System Administrator

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL LUPENI
Nr. 1005/25.01.2019

A N U N Ţ

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi 31 ianuarie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

O R D I N E D E Z I:

1 – Proiect de hotărâre nr. 4/ 2019 pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar fără a se depăşi data de 31 decembrie 2023.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
2 – Proiect de hotărâre nr. 5/ 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 67/ 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
3 – Proiect de hotărâre nr. 6/ 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
4 – Proiect de hotărâre nr. 7/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
5 – Proiect de hotărâre nr. 8/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
6 – Proiect de hotărâre nr. 9/ 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
7 – Proiect de hotărâre nr. 10/ 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVIII-a ediții a Cupei Veteranilor la schi alpin și schi fond precum și a aprobării sumelor necesare în vederea organizării acesteia.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
8 – Proiect de hotărâre nr. 11/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2019.
Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni
9 – Diverse.

Lupeni,
25 ianuarie 2019

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window