System Administrator

ANUNŢ COLECTIV

pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative

În temeiul art. 47 alin. (5) lit.b) şi ale alin.(6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal / nr. si data actului
1. BRANDUSAN ALINA GEORGETA TIMISOARA,

STR.TEIULUI,

BL.B53A, AP.17

INSTIINTARE POPRIRE

4/1156/13.02.2019

2. SOOCA VASILICA LOREDANA LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.D11, AP.59

INSTIINTARE POPRIRE

4/1232/15.02.2019

3. CURCA DUMITRU LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.C2, AP.53

INSTIINTARE POPRIRE

4/2189/14.03.2019

4. SMARANDACHE ILIE LUPENI,

STR.ZORILOR,

BL.1, AP.7

INSTIINTARE POPRIRE

4/1843/07.03.2019

5. CIUCA VALERIU & ILDICO LUPENI,

STR.T.VLADIMIRESCU,

BL.74, AP.112

TITLU EXECUTORIU

4/1730/05.03.2019

SOMATIE – 4/1731/05.03.2019

6. CATANA GAROFITA LUPENI,

STR.PARANGULUI,

BL.A8, AP.76

INSTIINTARE POPRIRE

4/1725/05.03.2019

7. BIRZAIANU VASILE LUPENI,

STR.POLICLINICII,

BL.40, AP.1

INSTIINTARE POPRIRE

4/2070/13.03.2019

8. CIMBALA AURICA BUCURESTI,

STR.PIATRA ALBA,

NR.39-41, SECTOR 5

INSTIINTARE POPRIRE

4/1728/05.03.2019

9. DEMETER IOAN & FELICIA GABRIELA LUPENI,

STR.MIERLEASA,

NR.12

INSTIINTARE POPRIRE

4/1781/06.03.2019

10. FOSZTO ALEXANDRU ERNEST LUPENI,

STR.POMILOR,

NR.29

INSTIINTARE POPRIRE

4/1930/11.03.2019

11. NOVACOVICI GHEORGHE LUPENI,

CALEA BRAII,

NR.70D

INSTIINTARE POPRIRE

4/1847/07.03.2019

12. OLARU VIOREL TIMISOARA,

STR.POLONA,

BL.Z4, AP.20, JUD.TIMIS

 

INSTIINTARE POPRIRE

4/1853/07.03.2019

13. BREHUESCU VALERIA LUPENI,

STR.TINERETULUI,

NR.25

INSTIINTARE POPRIRE

4/2140/14.03.2019

14. BOGHIAN MARIUS LUPENI,

STR.TINERETULUI,

BL.D2, AP.35

INSTIINTARE POPRIRE

4/2117/13.03.2019

15. BACAINTAN ROBERT IZIDOR LUPENI,

STR.TINERETULUI,

BL.B11, AP.44

INSTIINTARE POPRIRE

4/1977/12.03.2019

16. RUS IOSIF LUPENI,

STR.NICUSOR GOCIU,

NR.11

INSTIINTARE POPRIRE

4/2171/14.03.2019

17. RACLAU TRAIAN & MARIA LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.M1B, AP.60

INSTIINTARE POPRIRE

4/1850/07.03.2019

18. SZOLOSI MARCEL & MARIA ELENA LUPENI,

STR.GHE.SINCAI,

BL.200, AP.160

INSTIINTARE POPRIRE

4/2635/22.03.2019

19. SPIRCU ANDREI LUPENI,

STR.T.VLADIMIRESCU,

BL.D3, AP.42

INSTIINTARE POPRIRE

4/1845/07.03.2019

20. SIRMON VASILE & CLAUDIA LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.L2, AP.46

INSTIINTARE POPRIRE

4/2498/20.03.2019

21. STARUIALA VALENTIN DUMITRU LUPENI,

STR.9 MAI,

NR.21

INSTIINTARE POPRIRE

4/2122/13.03.2019

22. UNGUREANU DAN COSMIN & CATITA LUPENI,

STR.BARBATENI,

BL.69, AP.16

INSTIINTARE POPRIRE

4/2771/26.03.2019

23. FAGARASANU DRAGOS BUCURESTI,

SOS.IANCULUI, NR.1

BL.112C, AP.57

SECTORUL 2

TITLUL EXECUTORIU

4/1416/22.02.2019

SOMATIE – 4/1417/22.02.2019

TITLU EXECUTORIU

4/1414/22.02.2019

SOMATIE – 4/1415/22.02.2019

 

24. ENACHE SANDA LUPENI,

STR.BARBATENI,

BL.24B, AP.20

INSTIINTARE POPRIRE

4/2904/28.03.2019

25. CIULIN CLAUDIA BRIGITA LUPENI,

AL.PLOPILOR,

BL.7, AP.36

INSTIINTARE POPRIRE

4/2822/26.03.2019

26. COJOCNEAN SERGIU LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.B5, AP.65

INSTIINTARE POPRIRE

4/2825/26.03.2019

27. IONASCU VIOLETA LIA LUPENI,

STR.BARBATENI,

NR.102

DECIZIE DE IMPUNERE

4/2953/29.03.2019

28. MIU MARIAN LUPENI,

STR.GHE.SINCAI,

BL.200, AP.163

INSTIINTARE POPRIRE

4/2428/19.03.2019

29. SZOVERFI BALAZS CSABA LUPENI,

AL.LILIACULUI,

BL.4, AP.20

INSTIINTARE POPRIRE

4/1868/08.03.2019

30. IOVAN GEORGEL CRAIOVA,

STR.SCARLAT DEMETRIADE,

BL.D35, AP.13

INSTIINTARE POPRIRE

4/2779/26.03.2019

31. KULCSAR BOGDAN TIBERIU LUPENI,

STR.T.VLADIMIRESCU,

BL.74, AP.6

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE MT

4/2662/22.03.2019

32. FOGARASI MIRELA DEVA,

STR.VIITORULUI,

NR.2A, AP.12

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE CLADIRI

4/2813/26.03.2019

33. IANCU ALEXANDRINA LUPENI,

STR.VIITORULUI,

BL.M1, AP.14

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE CLADIRI

4/2815/26.03.2019

34. DRAGUS FLORIN LUPENI,

STR.TINERETULUI,

BL.A7, AP.50

DECIZIE DE IMPUNERE MT

4/99/27.03.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv(data afişării) 25/04/2019. Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe doamna(numele şi prenumele) Armeanu Adriana, la sediul nostru sau la numerele de telefon din antet.

 

ŞEF SERVICIU VENITURI

MARIANA BĂLOI

CONSILIER SUPERIOR

ARMEANU ADRIANA

 

PROCES-VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate a actelor administrative de executare silită

nr.4/3605/25.04.2019

 

Întrucât actul administrativ fiscal

INSTIINTARE POPRIRE

4/1156/13.02.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1232/15.02.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2189/14.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1843/07.03.2019

TITLU EXECUTORIU

4/1730/05.03.2019

SOMATIE – 4/1731/05.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1725/05.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2070/13.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1728/05.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1781/06.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1930/11.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1847/07.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1853/07.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2140/14.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2117/13.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1977/12.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2171/14.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1850/07.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2635/22.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1845/07.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2498/20.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2122/13.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2771/26.03.2019

TITLUL EXECUTORIU

4/1416/22.02.2019

SOMATIE – 4/1417/22.02.2019

TITLU EXECUTORIU

4/1414/22.02.2019

SOMATIE – 4/1415/22.02.2019

 

INSTIINTARE POPRIRE

4/2904/28.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2822/26.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2825/26.03.2019

DECIZIE DE IMPUNERE

4/2953/29.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2428/19.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/1868/08.03.2019

INSTIINTARE POPRIRE

4/2779/26.03.2019

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE MT

4/2662/22.03.2019

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE CLADIRI

4/2813/26.03.2019

NOTIFICARE NEDEPUNERE DECLARATIE CLADIRI

4/2815/26.03.2019

DECIZIE DE IMPUNERE MT

4/99/27.03.2019

nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul (numele, prenumele şi funcţia) Armeanu Adriana – consilier superior am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 25/04/2019, concomitent la sediul Primăriei municipiului Lupeni şi pe pagina de Internet www.primarialupeni.ro, anunţul nr.4/3604 din data de 25/04/2019.

 

ŞEF SERVICIU VENITURI

MARIANA BĂLOI

  CONSILIER SUPERIOR

ARMEANU ADRIANA

Anunţul a fost retras în data de 25/06/2019.

Close Search Window