System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 136/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 13.12.2019, ora 11.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

PRIMAR, LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

136. stabilire impozite și taxe 2020

136.1 Anexa 1 – valori impozabile 2020

136.2. Anexa 2 procedura de acordare a scutirilor

136.3. Anexa 3 metodologie taxa specială salubrizare

136.4. Anexa 4 procedură taxă hotelieră

Close Search Window