System Administrator

 

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi, 25 aprilie 2019, ora 13,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

 O R D I N E   D E   Z I:

 

 1 – Proiect de hotărâre nr. 44/ 2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 45/ 2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 52/ 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 3/ 2019 privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2019.

Iniţiatori: consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 46/ 2019 privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local executate în anul 2019 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 53/ 2019 pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 54/ 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru Proiectul „Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata în Judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 55/ 2019 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri destinată închirierii în blocurile 56 – ANL și 62 – ANL, din Municipiul Lupeni, județul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 56/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere a unei locuințe ANL.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 57/  2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

11 – Proiect de hotărâre nr. 58/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

12 – Proiect de hotărâre nr. 59/ 2019 privind aprobarea înființării,,Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistică (CNIPT) LUPENI – Stațiunea STRAJA”.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

13 – Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018.

14 – Diverse.

 

Lupeni,

19 aprilie 2019

 

PRIMAR

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window