System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru joi 28 martie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I: 

1 – Proiect de hotărâre nr. 12/ 2019 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe din  municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 62 şi Bulevardul Păcii, bl. 56.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 16/ 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2019-2020.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 17/ 2019 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2019.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 32/ 2019 privind aprobarea organizării unui eveniment cultural-sportiv dedicat sărbătoririi a 100 ani de la înființarea echipei de rugby „Minerul” Lupeni.

Iniţiatori: consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 33/ 2019 privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii nr. 33/ 7/ 12.04.2013, amplasată în municipiul Lupeni, blocul 62 – ANL, județul Hunedoara având ca titular pe doamna Someșan Tereza-Mirela.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 34/  2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 35/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 36/ 2019 privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al

Spitalului Municipiului Lupeni.

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 37/ 2019 privind implementarea de către UAT Municipiul Lupeni a proiectului „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.”

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Proiect de hotărâre nr. 43/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2019.

Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni

11 – Diverse.

 

Lupeni,

22 martie 2019

Close Search Window