Mirela Tudosie

 

ANUNŢ

 

Programul privind casarea autovehiculelor uzate 2023

 

Primăria Municipiului Lupeni s-a înscris azi, 21.04.2023 în Programul privind casarea autovehiculelor uzate (finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu) program prin care un număr de 500 de vehicule/proprietari vor putea beneficia de stimulentul pentru casare în Municipiul Lupeni, în anul 2023.

Primăria Municipiului Lupeni a aprobat HCL nr. 52/20.04.2023 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, conform ghidului de finanțare. Criteriile de eligibilitate sunt stabilite prin ghid, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru vehicule, informații despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în program pot fi regăsite în Ordinul nr. 864 din 30.03.2023, disponibil pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu - www.afm.ro.

Solicitantul trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliul în Mun. Lupeni și să dețină un autovehicul uzat în proprietate, înmatriculat pe numele său ori în coproprietate de cel puțin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante către bugetul de stat și bugetul local, nu trebuie să fi obținut deja finanțare prin alt Program Rabla pentru același autovehicul și nu trebuie să fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să fie înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Lupeni și să aibă o vechime de cel puțin 15 ani de la anul fabricației. De asemenea, autovehiculul trebuie să aibă norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Administrațiile locale se pot înscrie în program, în perioada 21-28 aprilie 2023, urmând ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să publice lista cu unitățile administrativ-teritoriale aprobate.

După publicarea listei, locuitorii municipiului Lupeni se pot înscrie în aplicația pusă la dispoziție de către AFM. Administrația Fondului pentru Mediu va furniza primăriei lista cu solicitanții înscriși, în limita sumei bugetate. După această etapă, potențialii beneficiari ai stimulentului de casare vor putea depune la Primărie  documentele justificative în baza cărora administrația locală va verifica eligibilitatea acestora.

  • Criteriile de eligibilitate stabilite prin ghid, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru vehicule.

În acest sens, este considerat eligibil cetățeanul care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:


a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Lupeni;
b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

  • Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Informații actualizate vor fi postate periodic pe site-ul Primăriei Mun. Lupeni.

 

 

Close Search Window