A.A.

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Lupeni a depus, în data de 21.04.2023, cererea de înscriere la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Pe pagina de internet a AFM a fost publicată lista solicitanților unități administrativ-teritoriale (UAT) a căror înscriere în program a fost aprobată.

UAT Lupeni s-a înscris în program și a solicitat finanțare pentru casarea a 500 de autovehicule.

IMPORTANT

● Înscrierile proprietarilor de autovehicule care solicită finanțare se vor face pe platforma dedicată pusă la dispoziție de AFM :  https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

● Cererile depuse la Primăria Municipiului Lupeni nu scutesc solicitantul de finanțare de la obligația de a se înscrie pe platformă.

● Platforma de înscriere pentru solicitanți va fi deschisă după validarea contractului de finanțare dintre AFM și Primăria Municipiului Lupeni. Vom reveni cu anunț public la deschiderea sesiunii de înscrieri.

● Vor beneficia de finanțare primii 500 de solicitanți care se înscriu în platforma dedicată a AFM și îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE STABILITE PRIN GHID, ATÂT PENTRU PERSOANELE FIZICE, CÂT ȘI PENTRU VEHICULE

Este considerat eligibil cetățeanul care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Lupeni;

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

 

Informații actualizate vor fi postate periodic pe site-ul Primăriei Municipiului Lupeni.

Pentru alte informații, apelați la nr. tel. 0254560725.

 

 
Close Search Window