System Administrator

Astăzi în sedinta de indată a Consiliului Local al Municipiului Lupeni, va fi supus spre aprobare Proiectul de Hotărâre inițiat de primarul Lucian Resmeriță, prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei, câte 5000 lei pentru fiecare liceu, contribuția pentru organizarea Balurilor Bobocilor la Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din municipiul Lupeni. 

Primar Lucian Resmeriță  Am fost și voi fi întotdeauna alături de tineri.
Astăzi in ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Lupeni voi supune spre aprobare un Proiect de Hotărâre, prin care solicit alocarea sumei de 10.000 lei, contribuția Primăriei Municipiului Lupeni la organizarea Balurilor Bobocilor de la Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din mun. Lupeni.
Sper ca de această dată consilierii locali PNL, care s-au opus de cele mai multe ori proiectelor pentru tineri, să aprobe acest proiect.

Close Search Window