System Administrator

În temeiul art. 39 aliniatul (1) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, privind Administraţia publică locală, republicată se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru marți 28 noiembrie 2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni, cu următoarea

 

O R D I N E   D E   Z I:

 

1 – Proiect de hotărâre nr. 177/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 și a Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2017.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

2 – Proiect de hotărâre nr. 178/ 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2017 – ianuarie 2018.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

3 – Proiect de hotărâre nr. 179/ 2017 privind aprobarea organizării manifestării „Revelion 2018” în Municipiul Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

4 – Proiect de hotărâre nr. 180/ 2017 privind aprobarea organizării „Pomului de Crăciun – 2017” în Municipiul Lupeni

.Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

5 – Proiect de hotărâre nr. 181/ 2017 privind aprobarea organizării de către Consiliul local al Municipiului Lupeni a unei manifestări cultural-artistice „Colinde tradiționale” în perioada 5-10 decembrie 2017.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

6 – Proiect de hotărâre nr. 182/ 2017 privind aprobarea înregistrării unității administrativ-teritoriale Municipiul Lupeni în Sistemul național electronic de plată online a impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar (SNEP) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

7 – Proiect de hotărâre nr. 183/ 2017 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren aparţinând domeniului public al Municipiului Lupeni, situate din zona Pieței Cina înscrise în CF nr. 61150 – Lupeni, nr. cadastral 61150 în vederea amplasării de chioșcuri alimentare.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

8 – Proiect de hotărâre nr. 184/ 2017 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL .

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

9 – Proiect de hotărâre nr. 185/ 2017 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al ”Balului Crucii Roșii” împreună cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Subfiliala de Cruce Roșie Română Lupeni.

Iniţiator: Prof. Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni

10 – Diverse.

 

Lupeni,

21 noiembrie 2017

 

PRIMAR

Prof. LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

Close Search Window