A.A.

ROMÂNIA

JUDEŢUL   HUNEDOARA

MUNICIPIUL   LUPENI

Nr. 21037 / 13. 07. 2023

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre  nr. 110/ 2023 pentru aprobarea PLANULUI STRATEGIC INSTITUȚIONAL AL MUNICIPIULUI  LUPENI pentru perioada 2022-2027 (v. link alăturat).

https://www.municipiullupeni.ro/dm_lupeni/portal.nsf/F8402DC608F22214C22589EA001D705F/$FILE/PSI%20Municipiul%20Lupeni%20raport%20final.pdf

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul  0254/560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 24.07.2023, ora 12.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

PRIMAR,

LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

 
Close Search Window