A.A.

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL LUPENI

Nr. 806 / 11.01.2023

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 39 al Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 2/2023 pentru dezbaterea principiilor Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2023.

Locuitorii Municipiului Lupeni pot depune observații, propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre, la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 25.01.2023, ora 10:00.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 26.01.2023, ora 13:00 în Sala de ședințe din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la avizierul Primăriei Municipiului Lupeni (parter), pe site-ul www.municipiullupeni.ro (v. fișiere atașate) și se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratură.

 

PRIMAR,

Lucian – Marius RESMERIŢĂ

 

 
Close Search Window