A.A.

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL   HUNEDOARA

 MUNICIPIUL   LUPENI

 Nr.  37252/ 05.12.2023

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 213/2023 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2024-2025.

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], până în data de 18.12.2023, ora 10:00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

PRIMAR,

Lucian – Marius  RESMERIŢĂ

 

 
Close Search Window