Florica Bolosin

A N U N Ţ

 

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 44/2022 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe în municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 62 și bl. 56. 

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 17.03.2022, ora 14.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

PRIMAR
LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

 
Close Search Window