Andreea Ardeiu

                  ROMÂNIA

     JUDEŢUL   HUNEDOARA

        MUNICIPIUL   LUPENI

        Nr. 14190/ 09.05.2022

 

             ANUNȚ

 

            Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 86/2022 pentru aprobarea înființării SERVICIULUI PUBLIC – „Serviciul tehnic de administrare a Domeniului Schiabil Straja” și a delegării gestiunii acestuia prin concesionare.

            Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 19.05.2022, ora 12.00.

             Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

           PRIMAR,

           Lucian – Marius  RESMERIŢĂ

 
Close Search Window