A.A.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL   HUNEDOARA

MUNICIPIUL   LUPENI

Nr. 36.216/ 24.11.2022

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 230/ 2022 pentru însușirea raportului informării și consultării publicului precum și aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ,,PUZ - SPAȚII DE CAZARE, RECREERE, ȘI SERVICII”.

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până în data de 07.12.2022, ora 12.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

PRIMAR,

LUCIAN – MARIUS RESMERIŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Close Search Window