ANUNȚ

Conform Regulamentului (UE) nr. 1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20.06.2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii, începând cu 02.08.2021, fiecare Stat membru al Uniunii Europene are obligația de a asigura aplicarea acestuia la nivel național în integritatea sa, cărțile electronice de identitate fiind obligatorii pentru exercitarea liberei circulații în statele membre ale Uniunii Europene.

Conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) al Parlamentului European ,

,,cărțile de identitate care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 3 încetează să mai fie valabile la data expirării lor sau în termen de 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi.”

Ca urmare, cărțile de identitate actuale sunt acceptate ca document de călătorie  până la data expirării, dar nu mai târziu de 3 august 2031.

Prin excepție, cărțile de identitate emise până la data aplicării Regulamentului, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani, sunt acceptate până la data expirării.

În context, până la data emiterii cărții electronice de identitate la nivelul tuturor județelor din România, cărțile de identitate  emise (potrivit anexei nr. 2 din HG 295/2021) după împlinirea vârstei de 25 ani vor avea înscris termenul de valabilitate data de 03.08.2031.

Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon  0254562950.

Șeful SPCLEP Lupeni,

Consilier Superior,

Roșu  Mihaela

 

Close Search Window