System Administrator

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI, ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • - Un număr de 7 recenzori pentru autorecenzare asistată ( ARA) din municipiul Lupeni;
 • - Un număr de 1 recenzori (rezervă) pentru autorecenzare asistată ( ARA) din municipiul Lupeni;
 • - Un număr de 21 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni;
 • - Un număr de 2 recenzori (rezervă) pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni;
 • - Un recenzor șef pentru monitorizarea/ coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni;
 • - Un recenzor șef (rezervă) pentru monitorizarea/ coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni;
 • - Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizarea/ coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni;
 • - Un coordonator (rezervă) la nivel de UAT pentru monitorizarea/ coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Lupeni.

 

MODALITATEA DE CONTRACTARE: - CONTRACT DE SERVICII

 

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR

 • Participarea la instruirea organizată de Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului (UJIR) la o dată comunicată ulterior.
 • Colectarea datelor în teren :
 • autorecenzare asistată ( ARA) 14 martie – 15 mai 2022
 • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzori, în teren – 16 mai – 17 iulie 2022

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE AL ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității ( recenzori, recenzori șefi și coordonatori)
 • În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării ( pentru recenzorii ARA)

 

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • – Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • – Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • – Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • – Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • – Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • – Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • – Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • – În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

 

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT – conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL 2021 prevăzut în anexa nr. 2 a HG nr.145/ 2022 privind modificarea și completarea HG 1071/ 2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

 

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi ( până la sfârsitul zilei)
 • Disponibilitate de a lucra sâmbătă și / sau duminică

 

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window