System Administrator

Cerere 2021

Tutorial completare PDF Inteligent

În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,  precum și a  H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia și având în  vedere  obiectivul  de  promovare  și dezvoltare  a  serviciilor publice electronice, pentru a veni în sprijinul tuturor beneficiarilor,  vă  transmitem următoarele informații cu privire la măsurile necesare implementării:

•        Formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din HG 1073/2021) transformat într-un fișier  pdf  inteligent. alături de un tutorial cu informații referitoare la modalitatea de completare.

Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire și a suplimentului de energie, consumatorii vulnerabili pot depune formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere, la UAT Lupeni, în două moduri:

1.     Electronic (formularul în format fisier pdf inteligent) descărcat, completat și transmis direct de către solicitant la adresa de e-mail [email protected] ;

2.     Letric (formularul clasic din HG 1073/ 2021 scris de mână sau tipărit), completat de beneficiar individual sau cu sprijinul angajaților UAT.

Fișierupdf inteligent poate fi descărcat și de pe site-urile MMPS, ANPIS, AJPIS Hunedoara și conține 3 părți:

o       Formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere din HG 1073/2021 unde se încarcă datele solicitate;

o       Formularul Persoane pentru cei care au mulți membri de familie și nu încap in formularul standard (cazurile in care sunt mai mult de 4 copii).

Formularul  Documente  unde se pot  încărca copii digitale (documente scanate) ale documentelor de identitate,  facturi furnizori etc.
Close Search Window