System Administrator

Stimați CETĂȚENI ai Municipiului Lupeni

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Lupeni, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, COD SIPOCA 1103/ COD MySMIS 152075, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Chestionarul se aplică CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUPENI, de către UAT Municipiul Lupeni și își propune să obțină date relevante pentru consolidarea culturii etice, de integritate, prevenire și combatere a corupției la nivel instituțional.

Chestionarul poate fi completat la adresa:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LupeniCetateni până la data de 10 decembrie 2021.

Pentru clarificări, persoana de contact este Francesca Filip,  expert integritate, e-mail [email protected] mobil 0752182069

Datele completate de dumneavoastră vă aparțin, nu pot fi sugerate de terți.

Constatările sunt evaluate prin măsurători ale percepției dumneavoastră.

Toate răspunsurile dumneavoastră sunt valide, nu există ideea de “răspunsuri greșite”.

 

Cu deosebită considerație,

PROF. LUCIAN-MARIUS RESMERIȚĂ – Primarul Municipiului Lupeni

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window