System Administrator

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece, la gospodăriile cetățenești, cauzate de folosirea mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, Primăria Municipiului Lupeni prin Compartimentul Protecției Civilă, reamintește regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale

În acest scop este necesar ca principalele reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece, să fie respectate. Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece sunt cauzate, de cele mai multe ori, de folosirea în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

 • verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 • tencuiţi şi văruiţi partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
 • curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
 • montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil a sobei, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;
 • nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
 • nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit.
 • Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:
 • verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 • interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 • alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;
 • curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.
 • De asemenea, o altă cauză generatoare de incendii întâlnită frecvent în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:
 • nu utilizaţi instalaţii electrice defecte montate de personal neautorizat, fixate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 • nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominala a acestora, mai ales a celor pentru încălzire-mari consumatori de curent;
 • dacă circuitul de alimentare cu energie electrică a fost întrerupt de către siguranţele fuzibile, poate avea drept cauză suprasolicitarea circuitului electric; dacă ulterior supradimensionaţi siguranţa, se încălzesc conductorii electrici până la limita topirii izolaţiei din PVC, fapt ce duce la scurtcircuit (efect termic instantaneu cu putere calorică mare, care aprinde orice material combustibil) prin unirea fazei cu nulul.
 • nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 • supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
 • Totodată, o altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:
 • montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;
 • verificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu emulsie din apă şi săpun;
 • folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare;
 • interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 – 2 m de sursele de căldura.

 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

 • NU aprindeţi artificii sau lumânări în bradul de Crăciun (sau în apropierea acestuia) ! Indiferent că este natural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid.
 • NU lăsaţi lumânările şi artificiile aprinse nesupravegheate !
 • NU utilizaţi instalaţii / decoraţiuni electrice cu defecţiuni sau improvizaţii ! Puteţi provoca astfel un incendiu.
 • NU solicitaţi excesiv instalaţia electrică prin utilizarea simultană a mai multor aparate electrice, a căror putere însumată poate depăşi puterea instalaţiei electrice a locuinţei dumneavoastră !
 • NU amplasaţi bradul de Crăciun în apropierea unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire !
 • NU utilizaţi lumânări sau alte surse de aprindere cu flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile sau inflamabile !
 • NU amplasaţi materiale combustibile si inflamabile în apropierea surselor de căldură ! Nu lăsaţi sobele cu focul aprins atunci când părăsiţi locuinţa sau înainte de culcare!
 • Decuplaţi aparatele electrice de încălzire la plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi.
 • Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de pocnitori artizanale!

 

Adresăm tuturor cetăţenilor rugămintea de a respecta cu stricteţe măsurile recomandate, astfel încât să se evite, pe cât posibil, pericolul de izbucnire a unor incendii.

VĂ MULȚUMIM !

 

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ
Mocanu Carmen Mihaela

Close Search Window