System Administrator

Anunț lansare proiect

 

   

 

 

ANUNȚ LANSARE PROIECT

Grădinița Viitorului – Reabilitare și echipare grădiniță și reabilitare alei de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020,și Municipiul Lupeni, în calitate de beneficiar au semnat în data de 12.05.2020 contractul de finanțare nr. 5468 pentru proiectul Grădinița Viitorului – Reabilitare și echipare grădiniță și reabilitare alei de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretuluicod SMIS 125883.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Data începere proiect: 12.05.2020

Perioada de implementare: 01.06.2018-30.06.2020

Dată semnare contract de finanțare MLPDA: 12.05.2020

Valoarea totală a proiectului: 9.457.471,96 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: este de 9.192.108,77 lei din care:

Contribuție FEDR: 7.972.747,53 lei

Contribuție Buget național: 1.219.361,24 lei

Obiectivul general al proiectului Grădinița Viitorului – Reabilitare și echipare grădiniță și reabilitare alei de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretuluiîl constituie îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Lupeni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității administrativ teritoriale până la finalizarea implementări proiectului.
  2. Reabilitarea si modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale astfel încât procesul educativ sa se desfășoare în condiții normale până la finalizarea implementării proiectului.
  3. Amenajarea spațiului de joaca conform normelor europene pentru activități recreative până la finalizarea implementări proiectului.
  4. Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente căilor de acces.
  5. Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii până la finalizarea implementării proiectului, și reducerea costurilor cu energia cu minim 5% față de situația actuală.

Proiectul are două componente interdependente:

Componenta A – Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii Grădiniței cu program normal este necesara pentru îmbunătățirea condițiilor normale de desfășurare a activităților.

Scopul proiectului pentru componenta A este creșterea calității sistemului de învățământ preșcolar, îmbunătățirea infrastructurii si oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv – educativ. Importanta obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de dotări și a spațiilor adecvate desfășurării activităților educaționale, impunând-se astfel investiții pentru reabilitarea, îmbunătățirea si echiparea infrastructurii educaționale.

Componenta B – Reabilitarea aleilor de acces la grădinița în zona dintre străzile Viitorului si Tineretului prin se vor asigura condițiile tehnice pentru asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare in timpul deplasării pe spațial pietonal aferent.

Scopul proiectului pentru componenta B este asigurarea siguranței in deplasarea pe aleile aferente grădiniței.

Descriere proiect:

Se reabilitează și se modernizează clădirea grădiniței, se îmbunătățește eficiența energetică a clădirii, se amenajează spațiul de joacă, se asigură condițiile cele mai bune pentru desfășurarea activităților educative prin dotările de ultimă generație.

Se reabilitează infrastructura aferentă căilor de acces după cum urmează:

– mobilarea cu bănci a aleilor de acces la blocuri;

– realizarea unor treceri de pietoni bine semnalizate;

– realizarea semnalizării astfel încât sa se asigure circulația pietonală și a bicicliștilor;

– realizarea unor elemente de tip educațional pe aceasta infrastructură: trecere de pietoni semnalizata luminos – controlata cu semafoare, realizarea unui sistem de iluminat in zona grădiniței care va folosi energia electrică captată de panourile fotovoltaice în perioadele de vacanță (iluminat gratuit).

Rezultate previzionate:

  1. Grădiniță complet modernizată – 1 buc;
  2. Număr de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – 80 preșcolari;
  3. Loc de joacă amenajat conform normelor europene pentru activități recreative – 1 buc;
  4. Infrastructură aferentă căilor de acces îmbunătățită – 7877,12 mp;
  5. Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii până la finalizarea implementări proiectului, și reducerea costurilor cu energia cu minim 5% față de situația inițială.

Date de contact: Manager de proiect Lia Stupinean, Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte, din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, str. Revoluției nr. 2, municipiul Lupeni, județul Hunedoara, tel 0254 560 504, fax. 0254 560 515,  Web: www.primarialupeni.ro, e-mail: [email protected]

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 –  www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului: www.facebook.com/inforegio.ro

 

MUNICIPIUL LUPENI

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului

Close Search Window