ROMÂNIA                      
JUDEȚUL HUNEDOARA                    
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI                        
Nr……………/………………………                        
                         
LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUPENI
ȘI VENITURILE SALARIALE LA DATA DE 30.09.2019
                         
SALARII DE BAZĂ
                         
Funcții de demnitate publică
Nr. crt. Funcția de demnitate publică Nivelul studiilor Grad/ treaptă Indemnizație Baza legală
1 Primar     13.520 Art.13-L.153/2017, H.G. 937/2018
2 Viceprimar     11.440 Art.13-L.153/2017, H.G. 937/2018
                         
Funcții publice de conducere
Nr. crt. Funcția și gradul profesional Nivelul studiilor Grad/ treaptă Salariul de bază – lei Gradația 5 Baza legală
1 Secretar al unității administrativ-teritoriale S   8.813 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
2 Arhitect-șef S   8.125 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
3 Director executiv S   8.125 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
4 Șef serviciu S   6.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
5 Șef birou S   6.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
                         
Funcții publice de execuție
Nr. crt. Funcția și gradul profesional Nivelul studiilor Grad/ treaptă Salariul de bază – lei Gradația 0 Baza legală
1 consilier, consilier juridic, inspector, polițist local S superior 4.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    S principal 3.500 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    S asistent 2.875 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    S debutant 2.375 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
           
           
2 referent de specialitate SSD superior 3.125 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      principal 2.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      asistent 2.500 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      debutant 2.313 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
3 referent, polițist local M superior 3.000 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      principal 2.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      asistent 2.375 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      debutant 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
                         
Funcții contractuale de execuție
Nr. crt. Funcția și gradul profesional Nivelul studiilor Grad/ treaptă Salariul de bază – lei Gradația 0 Baza legală
1 consilier,expert, inspector de specialitate       S gradul IA 4.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
  revizor contabill, arhitect,referent de specialitate       S gradul I 3.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
  inspector casier, inginer, consilier juridic       S Gradul II 2.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    S debutant 2.375 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
2 referent, inspector, arhivar, referent casier M gradul IA 2.625 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M gradul I 2.375 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M Gradul II 2.313 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M debutant 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
3 administrator M I 2.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M II 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
4 șef formație M   2.500 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
5 portar, paznic M   2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
6 maistru M I 2.750 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      II 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
7 șofer M I 2.875 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M II 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
8 muncitor calificat   I 2.438 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      II 2.375 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      III 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
      IV 2.125 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
          Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
9 muncitor necalificat M I 2.250 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
    M II 2.125 Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017
10 asistent medical PL principal 3.900 Art.38 și Anexa II din L.153/2017
11 medic specialist S   9.702 Art.38 și Anexa II din L.153/2017
12 asistent medical comunitar PL principal 3.900 Art.38 și Anexa II din L.153/2017
13 asistent pesonal G/M   2.080 Art.38 și Anexa II din L.153/2017, H.G. 937/2018
SPORURI
1. Pentru munca prestată în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00 se acordă un spor de 25% din salariul de bază, conform art. 20 din Legea nr.153 /2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
2. Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază
cu 10% , conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
3. Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariului de bază
cu până la 50%, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect, și doar pe perioada de implementare a proiectului, în baza art. 16
din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri și al art.4 din H.G. 325/2018.
4. Primarul și viceprimarul beneficiază de o majorare a indemnizației cu până la 25% pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene,
în funcție de nr. de proiecte în care U.A.T. are calitatea de beneficiar și doar pe perioada de implementare a acestor proiecte, conform art.16 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personaluluin plătit din fonduri publice și al art. 6 din H.G. 3325/2018.
ÎNDEMNIZAȚIA DE HRANĂ
Personalul din cadrul Serviciului de Poliție Locale beneficiază de norma de hrană în cuantum de 32 lei/zi calendaristică și de 5 lei/zi pentru personalul
care lucrează în ture sau schimburi.
                         
Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Lupeni beneficiază de norma de hrană în cuantum de 347 lei/brut/lună 347personalul
VOUCHERE DE VACANȚĂ
Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Lupeni beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei/an
 
                         
  PRIMAR,       DIRECȚIA ECONOMICĂ,     SECRETAR,  
  Lucian Marius Resmeriță     dir. Paula Dăbăcan     jr.Marius Claudiu Băloi
                         
            Biroul Resurse Umane,          
            Veta Stafie        
Close Search Window