Prin Hotărârea Guvernului nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

În baza acestor declarații, Primăria municipiului Lupeni a întocmit Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, instrument care poate fi utilizat de instituțiile abilitate (Garda Națională de Mediu și Inspecția apelor din cadrul Autorității de Gospodărire a Apelor). 

Prin urmare, atât persoanele fizice, cât și juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine etc.), trebuie să depună la Primăria municipiului Lupeni un formular completat, disponibil pe site-ul www.municipiullupeni.ro, anexat prezentului anunț - Cerere înscriere în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care urmează să fie construite!

După completare, formularul se poate depune prin mijloace electronice, pe adresa primaria@e-lupeni.ro. În cazul celor care nu utilizează mijloacele electronice, aceștia pot găsi formularul tipărit la biroul de registratură și îl pot depune fizic la registratura instituției.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actul menționat  se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm apelați nr. tel. 0254560725, int. 218 (Biroul Urbanism și Mediu). 

 

 

 
Close Search Window