A.A.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUPENI

 

Având în vedere evenimentele negative produse în ultimii ani în perioada de primăvară, respectiv arderile necontrolate cauzate de lucrările de igienizare şi curăţare a curţilor, gospodăriei populaţiei, a terenurilor virane din intravilanul localităţii şi nu în ultimul rând a terenurilor agricole, vă reamintim câteva reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Lucrările de ardere a resturilor vegetale sunt interzise în următoarele situaţii :

 • pe timp de vânt puternic;
 • fără supraveghere;
 • în vecinătatea locuinţelor şi anexelor acestora;
 • în apropierea staţiilor de reglare şi a conductelor de transport de gaz metan supraterane;
 • în apropierea instalaţiilor de automatizare şi control CF;
 • în vecinătatea staţiilor de distribuire a carburanţilor;
 • în apropierea depozitelor de material lemnos şi a atelierelor de prelucrare a lemnului;

Pe timpul arderii resturilor vegetale sunteţi obligaţi :

 • să menţineţi focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 • să supravegheaţi permanent zona în care efectuaţi arderea resturilor vegetale;
 • să asiguraţi dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 • să anunţaţi imediat Primăria Municipiului Lupeni şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Hunedoara (Garda de intervenţie Lupeni), în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat; Primăria Municipiului LUPENI: 0254-560504, 0254-5607225., Apel de urgenţă: 112.

Premergător începerii acţiunii de ardere a resturilor vegetale sunteţi obligaţi să solicitaţi de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, Aviz iar de la Primăria municipiului Lupeni, eliberarea “Permisului pentru arderea deşeurilor combustibile, resturilor menajere şi vegetale”, conform legii.

 

Sancţiunile pentru nerespectarea regulilor la arderea miriştilor şi resturilor vegetale sunt :

Potrivit art.1, pct 3 lit.( r) şi (s ) din HGR NR.537 /2007:

 se sancţionează cu amendă de la   1.000 - 2.500 lei,

„arderea resturilor vegetale, gunoaielor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea “Permisului de lucru cu foc deschis” şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” ;

„amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, păduri, culturi agricole, plantaţii şi alte vecinătăţi”.

 

Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență
Mocanu Carmen Mihaela

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window