A.A.

 

 Lansare proiect:

”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ PENTRU  CETĂȚENI” COD MySMIS 154637 / COD SIPOCA 1224

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 31.05.2022 Contractul de finanțare nr. 724 pentru proiectul ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI”  COD MySMIS 154637 / COD SIPOCA 1224 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 16/2021 less fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară  – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiar în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni, prin implementarea atât a unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate, cât și a unei platforme informatice de gestiune integrată și standardizată a serviciilor de asistență socială și a serviciilor poliției locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea deciziilor la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni.

- dezvoltarea și implementarea unor instrumente informatice inovatoare (aplicație software integrata cu componente de front-office si back-office) ce susține eficientizarea activităților interne cât și reducerea birocrației instituționale în vederea furnizării serviciilor de asistență socială cât și a serviciilor publice asigurate de poliția locală.

Scopul acestui proiect este de a sprijini Primăria Municipiului Lupeni pentru implementarea unitară a mecanismelor și instrumentelor de planificare strategică, care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare cât și dezvoltarea instituțională.

Rezultatele preconizate sunt:

  • Strategia de dezvoltare locală elaborată;
  • Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2023-2024 elaborat;
  • Metodologie de implementare, monitorizare și raportare a indicatorilor;   
  • Platforma informatică (front-office și back-office), de gestiune integrată și standardizată a serviciilor de asistență socială, a serviciilor poliției locale, implementată.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.752.788,92 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 3.752.788,92 lei, din care:

  •  3.189.870,58 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul Social European;   
  •     487.862,55 lei – finanțare nerambursabilă din Bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 de luni, începând cu data de 31.05.2022 , până la 30.09.2023 - data finalizării proiectului.                                                                                          

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul  Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

 

 

 
Close Search Window