ANUNŢ

Dispozițiile art. 321 alin (1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că  aceasta este „locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.

În context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin (2) al art. 321: Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia”.

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus menționăm faptul că:

GĂZDUITORUL are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că IMOBILUL A FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ  CA  LOCUINȚĂ A FAMILIEI.

Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon  0254562950.

 

 Șeful SPCLEP Lupeni,

 Consilier superior,

 Roșu Mihaela

Close Search Window